LED SVJETLA

Još uvijek više od 60% automobila na  cestama upotrebljava halogena svjetla.Taj trend se ubrzano mijenja, kako u automobilskoj industriji tako i u svim ostalim segmentima.

Halogena žarulja je oblik žarulje sa žarnom niti, koja koristi volframovu nit s malom količinom halogenog plina.

U cestovnom prometu halogene žarulje se koriste snage 50-60W. Jedan od največih problema je sama iskoristivost uložene energije.

Preko 90% uložene energije se pretvara u neželjenu toplinu. Samo par posto je svjetlo koje želimo.

LED prednja svjetla rade na potpuno drugačiji način od halogenih žarulja. Za razliku od halogenih koje imaju žarnu nit, LED diode stvaraju svjetlost prolaskom struje kroz poluvodič. Ovo kretanje elektrona kroz poluvodič emitira fotone, što rezultira svjetlošću.

Naravno i pri radu LED svjetla stvara se toplina te je ona naravno nepoželjna u ovom procesu.Ali sama količina topline je i do 10 puta manja.

Kod setova "upitne kvalitete" toplina uzrokuje porast struje kroz samu diodu i znatno skračuje vijek trajanja LED diode.

Kvalitetne LED diode( npr. Philips ZES ) imaju  kvalitetne upravljačke sklopove, koji če u svakom trenutku nadgledati struju kroz diodu i neovisno o toplini tj. temperaturi, držati struju kroz pojedinu diodu konstantnom.

Ovdje su 47 proizvoda.

Prikazuje 1-12 od 47 proizvoda

Aktivni filteri